Jedanaest prstenova (pog. 8 „Pitanje karaktera“)

U osmom poglavlju knjige Fil Džekson piše o „plesu povređenih ega“ i svim problemima sa kojima su Bulsi morali da izađu na kraj na putu do titule. 

Jedanaest prstenova (pog. 7 „Osluškivanje nečujnog“)

Donosimo Vam sedmo poglavlje iz knjige „Jedanaest prstenova“ legendarnog trenera Fila Džeksona. U njemu Zen-majstor priča o prvoj šampionskoj generaciji Bulsa, Majklu, Skotiju, Horasu i ostalima. Posebno su interesante stranice na kojima Džekson govori o svojim nestandardnim metodama kojim je uspeo da stvori kolektivni identitet ekipe.

Besni Džordž

              Pisanje autobiografija najčešće se pretvara u stvaranje sopstvenog mita. Autori pokušavaju da stope objektivnu i subjektivnu sliku sveta, trudeći se da ostave pouzdan zapis, čime ostavljaju trag o „sebi“ (onako kako oni sebe vide). Pisanje košarkaških autobiografija već je solidno kodifikovan žanr sa poznatim kanonima – radi se o, da se poslužimo legendarnim […]